Camera PTZ F-Series

Camera PTZ F-NZ2222/IR120
Camera PTZ F-NZ2222/IR120
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ2222/IR120
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 3.9 -85.5 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 22X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 120m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 120m


Camera PTZ F-NZ2022/IR60
Camera PTZ F-NZ2022/IR60
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ2022/IR60
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 3.9 -85.5 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 22X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 60m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 60m

Camera PTZ F-NPZ2610/IR100
Camera PTZ F-NPZ2610/IR100
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NPZ2610/IR100
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 5.1mm-51mm, 1/2.9” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
- Chuẩn nén H.264 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 100m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 100m


Camera PTZ F-NPZ5610/IR100
Camera PTZ F-NPZ5610/IR100
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NPZ5610/IR100
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 5MP
- Ống kính 5.1mm-51mm, 1/2.5" CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 100m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 100m


Camera PTZ F-NZ2336/IR200
Camera PTZ F-NZ2336/IR200
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ2336/IR200
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 4.6mm-165mm, 1/3" CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
- Chuẩn nén H.264 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 200m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 200m


Camera PTZ F-NZ5320/IR200
Camera PTZ F-NZ5320/IR200
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ5320/IR200
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 5MP
- Ống kính 4.7mm-94mm, 1/2.5” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 200m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 200m


Camera PTZ F-NPZ564/IR30
Camera PTZ F-NPZ564/IR30
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NPZ564/IR30
 • Thương hiệu:Huru
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 5MP
- Ống kính 2.8 -12 mm, 1/2.5” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 4X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 30m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 30m
Camera PTZ F-NPZ264/IR30
Camera PTZ F-NPZ264/IR30
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NPZ264/IR30
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 2.8 -12 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 4X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 30m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 30mCamera PTZ F-NZ554/IR25
Camera PTZ F-NZ554/IR25
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ554/IR25
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 5MP
- Ống kính 2.8 -12 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 4X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 25m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 25mCamera PTZ F-NZ254/IR25
Camera PTZ F-NZ254/IR25
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ254/IR25
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 2.8 -12 mm, 1/2.9” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 4X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 25m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 25mCamera PTZ F-NZ5220/IR120
Camera PTZ F-NZ5220/IR120
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ5220/IR120
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 5MP
- Ống kính 4.7 -94 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 20X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 120m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 120m
Camera PTZ F-NZ2236/IR120
Camera PTZ F-NZ2236/IR120
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:F-NZ2236/IR120
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành36 tháng
Mô tả

- Độ phân giải 2MP
- Ống kính 3.9 -85.5 mm, 1/2.8” CMOS
- Tiêu chuẩn IP66
-  Zoom quang 22X
- Chuẩn nén H.264/H.265 tiết kiệm băng thông lên đến 95% mà vẫn giữ được chất lượng hình ảnh cao và nét
- Tầm xa hồng ngoại 60m giúp camera có thể quan sát trong môi trường bóng tối lên đến 60m