Camera Bullet Hu-Series

Camera Bullet Hu-Series

CAMERA BULLET HU-NP843/I3E
CAMERA BULLET HU-NP843/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/3“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  8Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264

CAMERA BULLET HU-NP245ADF/I3E
CAMERA BULLET HU-NP245ADF/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP245ADF/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.8“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264

CAMERA BULLET HU-NP223M/I5E-AF
CAMERA BULLET HU-NP223M/I5E-AF
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP223M/I5E-AF
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264

Camera Bullet HU-NP222DS/I5E
Camera Bullet HU-NP222DS/I5E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP222DS/I5E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
: Luồng video: 1920*1080/ 704*576@30fps

Camera Bullet HU-NP442DS/I5E
Camera Bullet HU-NP442DS/I5E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP442DS/I5E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/3“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 4Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 2688*1520/ 1280*720/ 352*288@25fps

Camera Bullet HU-NP242DS/I5E
Camera Bullet HU-NP242DS/I5E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP242DS/I5E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
: Luồng video: 1920*1080/ 704*576@30fps

Camera Bullet HU-NP241/I3E
Camera Bullet HU-NP241/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP241/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 704*576/ 352*288@25fps

Camera Bullet HU-NP842D/I3E
Camera Bullet HU-NP842D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP842D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/3“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 8Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 3840*2160@20 fps;
2944*1656/2560*1440/1920*1080@30 fps; 1280*720@20 fps

Camera Bullet HU-NP542D/I3E
Camera Bullet HU-NP542D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP542D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 5Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 2592*1944/ 1280×720@20fps

Camera Bullet HU-NP244DF/I3E
Camera Bullet HU-NP244DF/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP244DF/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 704*576@30fps

Camera Bullet HU-NP244/I6E
Camera Bullet HU-NP244/I6E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP244/I6E
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá2,613,000 đ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 704*576/ 352*288@25fps

Camera Bullet HU-NP242D/I3E
Camera Bullet HU-NP242D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-NP242D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 1280*720/ 352*288@30fps

Xem thêm