Tuyển dụng

Chính sách phúc lợi

Với phương châm về con người: “Nhân viên là tài sản lớn nhất, là chìa khóa cho sự thành công, mỗi nhân viên là khách hàng của chính họ và là khách hàng của công ty” do vậy Phúc Bình luôn áp dụng các chính sách gồm:
A.  Chính sách phúc lợi
BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm con người 24/7
Quà 8/3, 20/10, Quà sinh nhật
Thưởng 30/04, 2/9, Tết dương lịch, tháng lương 13, thưởng thành tích
Du lịch nghỉ mát, team building
Người lao động kết hôn
Phụ cấp cơm trưa, xăng xe, điện thoại, nặng nhọc (nhân viên kỹ thuật), hoa hồng doanh số (nhân viên kinh doanh)
B. Chính sách khen thưởng
Khen thưởng theo định kỳ hàng năm: Dựa trên kết quả kinh doanh và quyết định của Ban Giám Đốc
Khen thưởng đột xuất: Nhằm tuyên dương cá nhân, tập thể có thành tích, tinh thần trách nhiệm nổi bật. 

Đào tạo - Phát triển

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được coi là một hình thức đầu tư chiến lược, nhằm nâng cao kiến thức quản lý, năng lực, trình độ nghiệp vụ chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ cùng các kỹ năng khác cho cán bộ nhân viên để thực hiện mục tiêu chuyên nghiệp hóa đội ngũ, đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty.

A. Chính sách đào tạo

  - Đào tạo hòa nhập:

  • Văn hóa doanh nghiệp, tầm nhìn – sứ mệnh – giá trị cốt lõi.
  • Nội quy và quy định của công ty
  • Quy trình ISO

 - Đào tạo chuyên môn nghiệp vụ: Kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thi công,…

- Đào tạo bên ngoài: Công ty cử cán bộ nhân viên đi đào tạo bên ngoài nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn.

 B. Chính sách phát triển nguồn lực

- Quản trị viên dự nguồn: CBNV có thành tích tốt, chấp hành nội quy và phù hợp với văn hóa sẽ được xem xét vào đội ngũ quản trị viên dự nguồn.

Tuyển dụng: Tuyển chọn những nhân sự có chất lượng từ những trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

- Định hướng: Hội nhập, định hướng, đào tạo chuyên môn và thử thách sáng kiến. Chương trình phát triển và bổ nhiệm.


Vị trí tuyển dụng

STT Vị trí tuyển dụng SL Địa điểm làm việc Hạn nộp Ứng tuyển
Thông tin liên hệ tuyển dụng
Ứng viên gửi hồ sơ về hộp thư info@phucbinh.com.vn Hoặc điền thông tin tại đây
Uploaded % ( ) Total
Uploaded files: % () Total files:

Uploading file:

Elapsed time:  Estimated time:  Speed:

File hồ sơ của bạn

NỘP ĐƠN ỨNG TUYỂN