camera Dome

Xem thêm
CAMERA CPRO NVD13-78-R
CAMERA CPRO NVD13-78-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVD13-78-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 8.0 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 3864(H) X 2228(V)
- Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160

CAMERA CPRO NVM8-710-R4
CAMERA CPRO NVM8-710-R4
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVM8-710-R4
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Tổng độ phân giải: 10Mp
- Độ phân giải mỗi cảm biến: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) X 2104(V)

CAMERA CPRO NVM8-710-R28
CAMERA CPRO NVM8-710-R28
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVM8-710-R28
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) X 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592 x 1944

CAMERA CPRO NNK7-78-R
CAMERA CPRO NNK7-78-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NNK7-78-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 8.0 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 3864(H) X 2228(V)
- Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160

CAMERA CPRO NVD7-75-R4
CAMERA CPRO NVD7-75-R4
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVD7-75-R4
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NVD7-75-R28
CAMERA CPRO NVD7-75-R28
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVD7-75-R28
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NVD13-75-R
CAMERA CPRO NVD13-75-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVD13-75-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NVD3-75-RA
CAMERA CPRO NVD3-75-RA
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVD3-75-RA
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NST11-65
CAMERA CPRO NST11-65
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NST11-65
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NVM5-520
CAMERA CPRO NVM5-520
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NVM5-520
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Số kênh: 4 kênh
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)

CAMERA CPRO NST10-65
CAMERA CPRO NST10-65
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NST10-65
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Camera thương hiệu Cpro Hàn Quốc

- Độ phân giải: 5.69 Mp

- Kích thước cảm biến: 1/2.8"

- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NST9-52
CAMERA CPRO NST9-52
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NST9-52
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 2.1 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/ 2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 1945(H) x 1109(V)
- Độ phân giải tối đa: 1920x1080

Xem thêm