camera Thân

Xem thêm
CAMERA CPRO NBT7-78-R
CAMERA CPRO NBT7-78-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT7-78-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 8.0 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 3864(H) X 2228(V)
- Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160

CAMERA CPRO NBT8-78-R
CAMERA CPRO NBT8-78-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT8-78-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 8.0 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 3864(H) X 2228(V)
- Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160

CAMERA CPRO NBT7-75-R
CAMERA CPRO NBT7-75-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT7-75-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NBT7-75-RZ
CAMERA CPRO NBT7-75-RZ
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT7-75-RZ
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NBT7-75-RL
CAMERA CPRO NBT7-75-RL
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT7-75-RL
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

CAMERA CPRO NBT7-58-R
CAMERA CPRO NBT7-58-R
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:NBT7-58-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 8.0 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 3864(H) x 2228 (V)
- Độ phân giải tối đa: 3840 x 2160

Mới CAMERA CPRO NBI2-45-R
CAMERA CPRO NBI2-45-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBI2-45-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

Mới CAMERA CPRO NBT5-45-RZ
CAMERA CPRO NBT5-45-RZ
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT5-45-RZ
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

Mới CAMERA CPRO NBT5-45-R
CAMERA CPRO NBT5-45-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT5-45-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

Mới CAMERA CPRO NBT5-45-RL
CAMERA CPRO NBT5-45-RL
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT5-45-RL
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 5.69 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 2704(H) x 2104(V)
- Độ phân giải tối đa: 2592x1944

Mới CAMERA CPRO NBT5-22-RZ
CAMERA CPRO NBT5-22-RZ
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT5-22-RZ
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Độ phân giải: 2.1 Mp
- Kích thước cảm biến: 1/2.8"
- Tổng số điểm ảnh: 1945(H) x 1109(V)
- Độ phân giải tối đa: 1920x1080

Mới CAMERA CPRO NBT5-22-R
CAMERA CPRO NBT5-22-R
 • Xuất xứ:Việt Nam
 • Mã sản phẩm:NBT5-22-R
 • Thương hiệu:CPRO
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

– Độ phân giải: 2.1 Mp

– Kích thước cảm biến: 1/2.8″

– Tổng số điểm ảnh: 1945(H) x 1109(V)

– Độ phân giải tối đa: 1920×1080

Xem thêm