Switch công nghiệp

Switch công nghiệp

Xem thêm
SWITCH BDCOM IES2000-TW8S8P
SWITCH BDCOM IES2000-TW8S8P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-TW8S8P
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 8 cổng Gigabit PoE+
* 8 cổng Gigbat SFP L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
  - Đầu vào nguồn kép DC 12~55V;
  - Tổng công suất PoE 240W; 
  - Nhiệt độ làm việc: -40~75°C; 
  - IP40; Lắp đặt DIN-rail hoặc half-rack.

SWITCH BDCOM IES2000-TU12S4T
SWITCH BDCOM IES2000-TU12S4T
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-TU12S4T
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 12 cổng Gigabit SFP
* 4 cổng Gigbat RJ45 L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
  - Đầu vào nguồn tích hợp AC/DC;
  - Nhiệt độ làm việc: -40~85°C; 
  - IP40; Lắp đặt DIN-rail hoặc half-rack.

SWITCH BDCOM IES2000-TU8S8T
SWITCH BDCOM IES2000-TU8S8T
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-TU8S8T
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 8 cổng Gigabit SFP
* 8 cổng Gigbat RJ45 L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
  - Đầu vào nguồn tích hợp AC/DC;
  - Nhiệt độ làm việc: -40~85°C; 
  - IP40; Lắp đặt DIN-rail hoặc half-rack.

Switch L3-lite IES2000-5024S8C4X
Switch L3-lite IES2000-5024S8C4X
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-5024S8C4X
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 16 cổng Gigabit RJ45
* 8 cổng Gigabit RJ45/SFP combo
* 4 cổng 10G SFP+
* Switch xếp chồng công nghiệp có quản lý L3-lite:
  - Hỗ trợ giao thức vòng bảo vệ công nghiệp; 
  - Nhiệt độ hoạt động -40~85°C;
  - Đầu vào nguồn kép AC 90~260V công nghiệp;
  - Lắp đặt trên giá đỡ.

Switch L3-lite IES2000-5024T8C4X
Switch L3-lite IES2000-5024T8C4X
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-5024T8C4X
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 16 cổng Gigabit RJ45
* 8 cổng Gigabit RJ45/SFP combo
* 4 cổng 10G SFP+
* Switch xếp chồng công nghiệp có quản lý L3-lite:
  - Hỗ trợ giao thức vòng bảo vệ công nghiệp; 
  - Nhiệt độ hoạt động -40~85°C;
  - Đầu vào nguồn kép AC 90~260V công nghiệp;
  - Lắp đặt trên giá đỡ.

Switch L3-lite IES2000-5024T4S
Switch L3-lite IES2000-5024T4S
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000-5024T4S
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 24 cổng Gigabit RJ45
* 4 cổng Gigabit SFP 
* Switch xếp chồng công nghiệp có quản lý L3-lite:
  - Hỗ trợ giao thức vòng bảo vệ công nghiệp; 
  - Nhiệt độ hoạt động -40~85°C;
  - Đầu vào nguồn kép AC 90~260V công nghiệp;
  - Lắp đặt trên giá đỡ.

Switch L3-lite IES2000 -TW16T4S4X
Switch L3-lite IES2000 -TW16T4S4X
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000 -TW16T4S4X
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 16 cổng Gigabit RJ45
* 4 cổng Gigabit SFP 
* 4 cổng 10G SFP+ 
* Switch xếp chồng công nghiệp có quản lý L3-lite:
  - Hỗ trợ giao thức vòng bảo vệ công nghiệp; 
  - Nhiệt độ hoạt động -40~85°C;
  - IP40; 
  - Hỗ trợ xếp chồng 16 đơn vị ảo; 
  - Đầu vào nguồn kép DC 36~72V công nghiệp;
  - Không bao gồm dây cáp nguồn, lắp đặt Din-rail.

Switch L3-lite IES2000 -TU16T4S4X
Switch L3-lite IES2000 -TU16T4S4X
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES2000 -TU16T4S4X
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 16 cổng Gigabit RJ45
* 4 cổng Gigabit SFP 
* 4 cổng 10G SFP+ 
* Switch xếp chồng công nghiệp có quản lý L3-lite:
  - Hỗ trợ giao thức vòng bảo vệ công nghiệp, 
  - Nhiệt độ hoạt động -40~85°C;
  - IP40; 
  - Hỗ trợ xếp chồng 16 đơn vị ảo, 
  - Đầu vào nguồn AC/DC phổ biến trong công nghiệp;
  - không bao gồm dây cáp nguồn, lắp đặt Din-rail)

L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-4S2T8P
L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-4S2T8P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES200-V25-4S2T8P
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 8 cổng Gigabit PoE+ 
* 2 cổng Gigabit RJ45
* 4 cổng Gigabit SFP L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
   - DC 48~55V dầu vào nguồn kép dự phòng; 
   - Tổng công suất PoE 240W;
   - Nhiệt độ hoạt động: -40~75°C; 
   - IP40; Lắp đặt DIN-rail.

L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-2S8P
L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-2S8P
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES200-V25-2S8P
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 8 cổng Gigabit PoE+ 
* 2 cổng Gigabit SFP L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
   - DC 48~55V dầu vào nguồn kép dự phòng; 
   - Tổng công suất PoE 240W;
   - Nhiệt độ hoạt động: -40~75°C; 
   - IP40; Lắp đặt DIN-rail.

L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-4S10T
L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-4S10T
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES200-V25-4S10T
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 10 cổng Gigabit RJ45 
* 4 cổng Gigabit SFP L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
   - DC 12~55V dầu vào nguồn kép dự phòng; 
   - Nhiệt độ hoạt động: -40~85°C; 
   - Khả năng chống sét 6KV; IP40; Lắp đặt DIN-rail.

L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-2S8T
L2 & IES200-V25 BDCOM IES200-V25-2S8T
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:IES200-V25-2S8T
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành5 năm
Mô tả

* 8 cổng Gigabit RJ45 
* 2 cổng Gigabit SFP L2+ 
* Switch công nghiệp có quản lý:
   - DC 12~55V dầu vào nguồn kép dự phòng; 
   - Nhiệt độ hoạt động: -40~85°C; 
   - Khả năng chống sét 6KV;  IP40; Lắp đặt DIN-rail.

Xem thêm