Thiết bị mạng

 

Xem thêm
Bộ chia quang BDCOM OS-1x64SCPC-U
Bộ chia quang BDCOM OS-1x64SCPC-U
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x64SCPC-U
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x16SCPC-U
Bộ chia quang BDCOM OS-1x16SCPC-U
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x16SCPC-U
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x8SCPC-U
Bộ chia quang BDCOM OS-1x8SCPC-U
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x8SCPC-U
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x4SCPC-U
Bộ chia quang BDCOM OS-1x4SCPC-U
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x4SCPC-U
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x2SCPC-U
Bộ chia quang BDCOM OS-1x2SCPC-U
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x2SCPC-U
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x64SCPC
Bộ chia quang BDCOM OS-1x64SCPC
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x64SCPC
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x32SCPC
Bộ chia quang BDCOM OS-1x32SCPC
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x32SCPC
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Bộ chia quang BDCOM OS-1x16SCPC
Bộ chia quang BDCOM OS-1x16SCPC
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x16SCPC
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Bộ chia quang 1*16, dạng hộp

Bộ chia quang BDCOM OS-1x8SCPC
Bộ chia quang BDCOM OS-1x8SCPC
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x8SCPC
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Bộ chia quang 1*8, dạng hộp

Bộ chia quang BDCOM OS-1x4SCPC
Bộ chia quang BDCOM OS-1x4SCPC
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:OS-1x4SCPC
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Bộ chia quang 1*4, dạng hộp

Mô-đun quang BDCOM 10G SFP+LX-SM-1330-10
Mô-đun quang BDCOM 10G SFP+LX-SM-1330-10
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:SFP+LX-SM-1330-10
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành12 tháng
Mô tả

Mô-đun SFP+ 10GE một chế độ, một chip và truyền dẫn 2 chiều (10Km,TX1330/RX1270, LC, DDM)

Mô-đun quang BDCOM 10G SFP+LX-SM-1270-10
Mô-đun quang BDCOM 10G SFP+LX-SM-1270-10
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:SFP+LX-SM-1270-10
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành12 tháng
Mô tả

Mô-đun SFP+ 10GE một chế độ, một chip và truyền dẫn 2 chiều (10Km, TX1270/RX1330, LC, DDM)

Xem thêm