Đầu ghi hình

Đầu ghi hình

Đầu ghi Huviron HU-RN2209M
Đầu ghi Huviron HU-RN2209M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN2209M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 09 kênh
. Băng thông: 320Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RNR8264M
Đầu ghi Huviron HU-RNR8264M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RNR8264M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 64 kênh
. Băng thông: 384Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RNR8232M
Đầu ghi Huviron HU-RNR8232M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RNR8232M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 32 kênh
. Băng thông: 384Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RNR8364M
Đầu ghi Huviron HU-RNR8364M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RNR8364M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 64 kênh
. Băng thông: 320Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RNR8332M
Đầu ghi Huviron HU-RNR8332M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RNR8332M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 32 kênh
. Băng thông: 320Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RN4232M
Đầu ghi Huviron HU-RN4232M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN4232M
 • Thương hiệu:Huviron
 • Giá13,400,000 đ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 32 kênh
. Băng thông: 160Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RN2232M
Đầu ghi Huviron HU-RN2232M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN2232M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 32 kênh
. Băng thông: 160Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 8MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RN2216M
Đầu ghi Huviron HU-RN2216M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN2216M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 16 kênh
. Băng thông: 160Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RN1216M
Đầu ghi Huviron HU-RN1216M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN1216M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 16 kênh
. Băng thông: 64Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p

Đầu ghi Huviron HU-RN1208M
Đầu ghi Huviron HU-RN1208M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN1208M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 8 kênh
. Băng thông: 64Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1

Đầu ghi Huviron HU-RN1204M
Đầu ghi Huviron HU-RN1204M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN1204M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 4 kênh
. Băng thông: 64Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1

Đầu ghi Huviron HU-RN1008M
Đầu ghi Huviron HU-RN1008M
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-RN1008M
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Đầu ghi hình: 10 kênh
. Băng thông: 40Mbps
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Ghi hình với độ phân giải: 1080p/960p/720p

Xem thêm