Router

Router

Xem thêm
Gateway BDCOM BIG2000-40C
Gateway BDCOM BIG2000-40C
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BIG2000-40C
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành24 tháng
Mô tả

Gateway BIG2000-40
1 cổng console
1 cổng USB2.0
1 cổng SFP 10G
2 cổng SFP 1G
2 cổng RJ45 1G
8 cổng RJ45 1G
Quản lý tối đa 64 AP
Hiển thị LCD
Nguồn cấp 220V AC

Gateway BDCOM BIG2000-20
Gateway BDCOM BIG2000-20
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BIG2000-20
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành24 tháng
Mô tả

Gateway BIG2000-20
1 cổng console
1 cổng USB 2.0
Combo 1 cổng Ethernet/SFP gigabit,
8 cổng LAN
Hiển thị LCD
Quản lý tối đa 32 AP
Nguồn cấp 220V AC

Gateway BDCOM BIG2000-20C
Gateway BDCOM BIG2000-20C
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BIG2000-20C
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành24 tháng
Mô tả

Gateway BIG2000-20C
1 cổng console RJ45
1 cổng USB 2.0
1 cổng WAN gigabit TX Ethernet/SFP 
8 cổng LAN gigabit TX
Quản lý tối đa 16 AP
Nguồn cấp 220V AC

Gateway BDCOM BSR2900-40C
Gateway BDCOM BSR2900-40C
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BSR2900-40C
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành24 tháng
Mô tả

Router BSR2900-40C
1 cổng Console
1 cổng USB 2.0
4 cổng quang SFP Gigabit
4 cổng WAN gigabit
Hỗ trợ nguồn kép 220V AC

Gateway BDCOM BSR2900-20C
Gateway BDCOM BSR2900-20C
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BSR2900-20C
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành24 tháng
Mô tả

Router BSR2900-20C
1 cổng Console
1 cổng USB 2.0
Combo 2 cổng Gigabit Ethernet
2 cổng WAN gigabit Ethernet
Nguồn cấp 220V AC 

Gateway BDCOM BSR BSR2900-10B
Gateway BDCOM BSR BSR2900-10B
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:BDCOM BSR2900-10B
 • Thương hiệu:BDCOM
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

Router BSR2900-10B
1 cổng console MiniUSB
1 cổng USB 2.0
2 cổng SFP gigabit
8 cổng Lan 1G
Nguồn cấp 220V AC