Camera Dome Hu-Series

Camera Dome HU-ND422DMS/I3E
Camera Dome HU-ND422DMS/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND422DMS/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/3“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 4Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 2688*1520/ 2560*1440@25fps;
2304*1296/ 1920*1080@30fps, 1280*720@25fps

Camera Dome HU-ND222DS/I3E
Camera Dome HU-ND222DS/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND222DS/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 704*576@30fps

Camera Dome HU-ND222DM/I4E-AF
Camera Dome HU-ND222DM/I4E-AF
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND222DM/I4E-AF
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải: 2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/ 1280*720@30fps

Camera Dome HU-ND822D/I3E
Camera Dome HU-ND822D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND822D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/3“ CMOS sensor
. Độ phân giải:   8Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video:
3840*2160/2944*1656/2560*1440/1920*1080@30 fps 1280*720/704*576@20 fps

Camera Dome HU-ND522D/I3E
Camera Dome HU-ND522D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND522D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  5Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 2592*1944/1280*720@20fps

Camera Dome HU-ND222D/I3E
Camera Dome HU-ND222D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND222D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video:1920*1080/1280*720@30fps

Camera Dome HU-ND224D/I3E-MF
Camera Dome HU-ND224D/I3E-MF
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND224D/I3E-MF
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/1280*720/704*576@30fps

Camera Dome HU-ND222DM/I3E
Camera Dome HU-ND222DM/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND222DM/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/1280*720@30fps

Mới Camera Dome HU-ND222/I3E
Camera Dome HU-ND222/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND222/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video: 1920*1080/704*576/352*288@25fps

Camera Dome HU-ND225/I3
Camera Dome HU-ND225/I3
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND225/I3
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video:1920*1080/704*576@25fps

Mới Camera Dome HU-ND221DW/I3
Camera Dome HU-ND221DW/I3
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND221DW/I3
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

- Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
- Độ phân giải:  2Mp
- Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
- Luồng video:1920*1080/1280*720@20fps

Mới Camera Dome HU-ND221D/I3E
Camera Dome HU-ND221D/I3E
 • Xuất xứ:Trung Quốc
 • Mã sản phẩm:HU-ND221D/I3E
 • Thương hiệu:Huviron
 • GiáLiên hệ
 • Bảo hành
Mô tả

. Cảm biến hình ảnh: 1/2.7“ CMOS sensor
. Độ phân giải:  2Mp
. Chuẩn nén hình ảnh: Ultra 265, H.265, H.264
. Luồng video:1920*1080/1280*720@30fps